A. Databeskyttelsespolitik

Mange tak for at besøge vores hjemmeside. Overholdelse af lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser er særligt vigtigt for os. Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at informere dig som bruger af hjemmesiden om arten, omfanget og formålet med personlig databehandling og dine eksisterende rettigheder, forudsat at du anses for at være registreret som defineret i artikel 4, afsnit 1 i den generelle Databeskyttelsesforordning. Følgende databeskyttelsespolitik har allerede taget højde for nye udviklinger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som gælder fra 25.5.2018. Samtidig opfylder denne politik også de hidtil gældende krav i artikel 13 i den tyske føderale telemedia-lov.

2. Generelle oplysninger

Vi har udviklet hjemmesiden på en sådan måde, at vi indsamler så lidt data fra dig som muligt. Det er i princippet muligt at besøge vores hjemmeside uden at indtaste personlige data. Behandling af personoplysninger er kun nødvendig, hvis du beslutter at bruge bestemte tjenester (f.eks. Ved hjælp af kontaktformularen). Dermed sikrer vi til enhver tid, at vi kun behandler dine personlige data i overensstemmelse med et retsgrundlag eller samtykke fra dig. Vi overholder bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), gældende fra 25.5.2018, og de relevante gældende nationale bestemmelser, såsom den tyske forbundslov om databeskyttelse, tysk føderal telemedia-lov og anden særlig lovgivning om databeskyttelse.

3. Definition

I overensstemmelse med GDPR defineres begreberne i denne databeskyttelsespolitik som følger:

»Personlige data« enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede") en identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet hos den fysiske person

»bearbejdning« enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, også ved automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion

»Begrænsning af behandlingen« mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden

"pseudonymisering" behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikre, at personoplysninger ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person

»Regulator«: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen:

processør "en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller anden instans, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige

"Modtager" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne fremlægges, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af ​​disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål

»Tredjemand«: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomhed er bemyndiget til at behandle personoplysninger

»Processor« en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige

"Modtager" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne fremlægges, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af ​​disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål

»Tredjemand«: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomhed er bemyndiget til at behandle personoplysninger

"registreringsmedlemmernes samtykke": enhver udtrykkelig, specifik, informeret og entydig angivelse af det registreres ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger i forbindelse med ham eller hende.

 

5. Personoplysninger indsamlet og behandlet

Vi indsamler og behandler kun dine personlige data, når den frit udleveres af jer med jeres viden f.eks. ved at udfylde formularer eller sende e-mails.

Dette vedrører i første omgang følgende data i formularerne:
Generelle kontaktoplysninger:
• Adresseformular
• Fornavn
• Efternavn
• Email adresse
• Besked

De personlige oplysninger, du giver og indholdet heraf, forbliver udelukkende hos os og vores associerede virksomheder. Vi gemmer og behandler kun dine data med det formål, der er angivet i punkt 5. Enhver brug ud over det angivne formål kræver dit udtrykkelige samtykke. Det samme gælder også for overførsel og overførsel af dine data til tredjepart.

7. Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at kunne tilbyde dig en personlig online oplevelse. Se vores Cookieoversigt for at få flere oplysninger om, hvordan Weleda bruger cookies og lignende teknologier.

13. Integration af tredjeparts indhold og tjenester

Vores hjemmeside bruger indhold og tjenester fra andre udbydere. Disse omfatter f.eks. Kort og videoer, der leveres af Google Maps og YouTube. IP-adressen skal overføres for at sikre, at disse data kan åbnes og vises i brugerens browser. Udbyderne (herefter benævnt "tredjepartsleverandører") bruger derfor brugerens IP-adresse.
Selv om vi kun bestræber os på at bruge tredjepartsleverandører, som kun kræver IP-adressen til at levere indhold, har vi ingen indflydelse på, om IP-adressen kan gemmes. Denne proces kan blandt andet finde sted til statistiske formål. Hvis vi bliver opmærksomme på, at IP-adressen er gemt, informerer vi dig.

Brug af Google Analytics
Denne webside bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Analytics bruger også cookies, dvs. tekstfiler, der er gemt på din computer og aktiverer analyse af din brug af websiden. Oplysningerne, der udtages af cookien vedrørende din brug af denne webside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. IP-anonymisering aktiveres på vores webside, hvilket betyder, at din IP-adresse er forkortet på forhånd af Google i EU-landene eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og afkortes der i usædvanlige tilfælde. I disse usædvanlige tilfælde er denne behandling i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1 GDPR, baseret på vores legitime interesse i statistisk analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføring.

Google bruger disse oplysninger på vores konto til at evaluere din brug af websiden, kompilere rapporter om aktiviteter på websider og give yderligere tjenester i forbindelse med brug af websider og internetbrug til os som websidesoperatør. IP-adressen, der sendes af din browser som en del af Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google.
Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af den relevante indstilling i din browsersoftware; Bemærk venligst, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne på denne webside til deres fulde omfang.
Du kan også forhindre indsamling af de data, der udvindes af cookien vedrørende din brug af websiden (herunder din IP-adresse) hos Google og behandlingen af ​​disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt på følgende link : ___ [øjeblikket http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da].
Alternativt kan du også stoppe optagelsen af ​​data ved hjælp af Google Analytics ved at bruge det, der kaldes en "opt-out cookie", ved at klikke på <a href="javascript:gaOptout()"> her </a>. Hvis du sletter cookies i din browser, skal du klikke på dette link igen.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
For mere information om, hvordan brugerdata bruges i Google Analytics, se venligst Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da
Du kan finde Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=da

Brug af DoubleClick
Denne hjemmeside bruger online marketingværktøjet DoubleClick af Google, der drives af Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('DoubleClick').

DoubleClick bruger cookies til at placere relevante annoncer for brugeren, forbedre rapporter om kampagneydelse eller forhindre en bruger i at se de samme annoncer igen og igen. Google bruger et cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der er placeret i hvilken browser, og kan derfor forhindre, at disse vises gentagne gange. Behandling er baseret på vores legitime interesse for optimal markedsføring af vores hjemmeside i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1f GDPR.
DoubleClick kan også bruge cookie-id'er til at optage de såkaldte konverteringer, der er knyttet til annonceanmodninger. Dette sker, når en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere bruger den samme browser for at få adgang til annoncørens hjemmeside og købe noget fra det. Ifølge Google indeholder DoubleClick cookies ikke nogen personlige oplysninger.

På grund af det markedsføringsværktøj, der bruges, danner din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og videreudnyttelsen af ​​data, der indsamles ved brug af dette værktøj fra Google og informerer dig derfor om det, vi ved: Integrationen af ​​DoubleClick fortæller Google, at du har fået adgang til den relevante del af vores online tilstedeværelse eller klikket på en af ​​vores annoncer. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google og / eller ikke har logget ind, kan udbyderen stadig finde ud af din IP-adresse og gemme den.
Hvis du ønsker at fravælge denne sporingsprocedure, kan du deaktivere cookies til konverteringssporing ved at justere browserens indstillinger for at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads.

Denne indstilling slettes, hvis du sletter dine cookies. Alternativt kan du finde ud af brugen af ​​cookies fra Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info og justere dine indstillinger i overensstemmelse hermed. Endelig kan du justere dine browserindstillinger, så du bliver informeret, når du bruger cookies, og du kan bestemme, om du vil acceptere dem individuelt, om du vil acceptere dem i visse tilfælde eller om du vælger dem generelt. Hvis du nægter at acceptere cookies, kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
Besøg websiden nedenfor for at få flere oplysninger om DoubleClick af Googles databeskyttelsesbestemmelser: http://www.google.com/policies/privacy/

Brug af Google reCaptcha
På denne webside bruger vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Denne funktion tjener først og fremmest at afgøre, om input er lavet af en fysisk person eller ukorrekt ved hjælp af mekanisk og automatiseret behandling. Tjenesten omfatter at sende Google IP-adressen og eventuelle yderligere data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten, og i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1f GDPR, er baseret på vores legitime interesse i at bestemme individuel hensigt i internetaktivitet og undgå misbrug og spam.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
For flere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik, besøg venligst: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

Brug af retargeting værktøjer
På vores hjemmeside, https://www.weleda.dk/, bruger vi det såkaldte retargeting teknologi. Vi bruger retargeting til at kategorisere websider i brugergrupper. Afhængigt af brugergruppen adresserer vi websitere på andre websider eller i apps med personlig reklame vedrørende vores produkter og tjenester.

For at gøre det bruger vi følgende produkter, som leveres af tjenesteudbydere til os:
'Facebook Brugergruppe' / 'Facebook Pixel' / 'Google AdWords Brugerlister' / 'Google Dynamisk Remarketing'
'Facebook kundegruppe' / 'Facebook Pixel' 'Facebook Custom Audience' og 'Facebook Pixel' er produkter fra Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ('Facebook'). Vores hjemmeside bruger en 'Facebook Pixel' fra Facebook, som skaber en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Det faktum, at du har besøgt vores webside, sendes derfor til Facebook-serveren. Facebook tildeler disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto, hvis du har en sådan konto og er logget ind i den. Hvis du besøger andre websider, der bruger 'Facebook Custom Audience' / 'Facebook Pixel', er disse oplysninger også knyttet til din brugerkonto. Vi kan dog ikke se, hvilke andre websider du besøger. Hvis du ikke er Facebook-bruger, eller du ikke er logget ind på Facebook, når du besøger vores webside, er dit besøg på vores webside ikke tildelt en Facebook-brugerkonto.
For mere information om beskyttelse af dit privatliv på Facebook, se Facebooks personlige oplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan især styre det indhold og de oplysninger, du har delt gennem din brug af Facebook via 'Aktivitetslog''værktøjet eller download det fra Facebook via' Download your data'-værktøjet.

'Google AdWords brugerlister' / 'Google Dynamisk remarketing'
'Google AdWords brugerlister' og 'Google Dynamisk remarketing' er produkter fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ('Google'). Vores webside bruger en pixel fra Google, der skaber en direkte forbindelse til Googles servere. At du har besøgt vores webside, sendes derfor til Google-serveren. Google linker disse oplysninger til et enkelt id, der er gemt på din slutenhed i form af en cookie eller leveres af din slutenhed ('annoncerings-id' på smartphones). Hvis du besøger andre websider, der også bruger 'Google AdWords brugerlister' / 'Google Dynamisk remarketing', er disse også knyttet til dit enkelt id. Vi kan dog ikke se, hvilke andre websider du besøger.

Opt-out
Du kan til enhver tid afvise brug af retargetingværktøjer på vores webside til et eller flere værktøjer. Brug venligst følgende links for at gøre det:
opt-out 'Facebook Custom Audience' / 'Facebook Pixel'
opt-out 'Google AdWords brugerlister' / 'Google Dynamisk remarketing'
For hvert værktøj gemmer vi en opt-out-cookie på din slutenhed, som er gyldig i ubegrænset tid. Hvis du bruger vores webside med forskellige slutenheder, skal du fravælge brug af retargetingværktøjer til hver endeenhed, da vi ikke kan tildele flere ende enheder til individuelle besøgende. Ved at afslutte stopper du integrationen af ​​de beskrevne pixels og ingen dataudveksling med Facebook eller Google finder sted.

Du kan også deaktivere personlig reklame direkte med annoncenetværkene. For mere information, besøg venligst websiderne for Google og Facebook direkte.

Brug af Mouseflow

Vi bruger Mouseflow til bedre at forstå vores brugeres behov og være i stand til at optimere vores tjenester. Mouseflow er en teknologitjeneste, der hjælper os med bedre at forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. Hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne gør og ikke kan lide på vores hjemmeside osv.) Dette gør det muligt for os at opbygge og vedligeholde vores service med brugerfeedback. Mouseflow bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (fanget og kun gemt i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unik enhedsidentifikator), browseroplysninger, geografisk placering (kun land), det foretrukne sprog, der bruges til at vise vores websted). Mouseflow gemmer disse oplysninger i en pseudonym brugerprofil. Hverken Mouseflow eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere data om en individuel bruger. For mere information, se Mouseflows privatlivspolitik ved at klikke på dette link. https://mouseflow.com/privacy/

Du kan fravælge oprettelsen af ​​en brugerprofil, Mouseflows lagring af data om din brug af vores websted og Mouseflows brug af sporingscookies på andre websteder ved at følge dette fjernelseslink. https://mouseflow.com/opt-out/

 

14. Datasikkerhed

Desværre er overførslen af ​​information via internettet aldrig 100% sikker, så vi kan ikke garantere sikkerheden for data, der sendes til vores hjemmeside via internettet.
Vi bruger dog tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte vores hjemmeside mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine data af uautoriserede personer.
Især overføres dine personlige data af os i krypteret form. Vi bruger kodningssystemet SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) til dette formål. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver konstant forbedret i takt med teknologiske fremskridt.


16. Fagernes rettigheder

Hvis du betragtes som registreret som defineret i artikel 4, afsnit 1 GDPR, har du følgende rettigheder til behandling af dine personoplysninger i henhold til GDPR. Den juridiske tekst for rettighederne nedenfor kan findes på
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Ret til bekræftelse og adgang
I henhold til betingelserne i artikel 15 GDPR har du ret til at anmode om bekræftelse af, om dine personoplysninger behandles, for at få adgang til de personoplysninger, der er lagret om dig af controlleren til enhver tid og gratis og at modtage en kopi heraf.

Ret til berigtigelse 
I henhold til betingelserne i artikel 16 GDPR har du ret til at kræve rettelse uden unødig forsinkelse af unøjagtige personoplysninger vedrørende dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du også ret til at have ufuldstændige personoplysninger afsluttet - herunder ved at give en supplerende erklæring. Ret til sletning Med forbehold af betingelserne i artikel 17 GDPR har du ret til at anmode fra [sic] om, at personlige oplysninger om dig slettes uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​de grunde, der er angivet i artikel 17, er GDPR gældende, og behandling er ikke nødvendig. Ret til begrænsning af forarbejdning I henhold til betingelserne i artikel 18 GDPR har du ret til at anmode om begrænsning af forarbejdning, hvis en af ​​betingelserne i artikel 18 GDPR finder anvendelse. Ret til dataoverførbarhed I henhold til betingelserne i artikel 20 GDPR har du ret til at modtage personoplysninger om dig, og at du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre dataene til en anden controller uden hindring fra os, forudsat at de yderligere betingelser i artikel 20 GDPR gælder.

Ret til at inddrage samtykke
Du har ret til at inddrage samtykke fra os til at behandle personoplysninger til enhver tid med virkning for fremtiden. Venligst henvend dig til din tilbagetrækning til kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til indsigelse
I henhold til betingelserne i artikel 21 GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dig på ethvert tidspunkt. Hvis betingelserne for en effektiv indsigelse er opfyldt, har vi ikke længere lov til at behandle dataene.
Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
Uanset eventuelle andre retsmidler i forbindelse med administrative eller retlige procedurer har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, hvor du arbejder eller hvor den mistænkte overtrædelse fandt sted, hvis du mener, at behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR's specifikationer.

17. Passerer på dine personlige data 

Dine personlige data videreføres som følger. Webstedet er hostet af en ekstern serviceudbyder i Tyskland. Dette er påkrævet for driften af ​​hjemmesiden og for begrundelsen, udførelsen og gennemførelsen af ​​den eksisterende brugsaftale og kan også ske uden dit samtykke. Derefter videreføres data, hvis vi har ret eller forpligtet til at videregive data som følge af lovbestemmelser og / eller efter myndighedernes eller domstolens rækkefølge. Dette kan især omfatte offentliggørelse med henblik på strafferetlig retsforfølgning, beredskab eller gennemførelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis dine data sendes til tjenesteudbyderen i det omfang, det er nødvendigt, har de kun adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde deres opgaver. Disse tjenesteudbydere er forpligtet til at håndtere dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, især GDPR. Bortset fra ovenstående omstændigheder overfører vi ikke dine data til tredjepart uden dit samtykke. Vi skal især ikke videregive personlige oplysninger til en virksomhed i et tredjeland eller en international organisation. 18. Opbevaringsperiode for personlige data Med hensyn til opbevaringsperioden sletter vi personoplysninger, så snart oplagringen ikke længere er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål, og alle lovbestemte opbevaringsperioder er ophørt med at finde anvendelse. De lovbestemte tilbageholdelsesperioder er det ultimative kriterium for den endelige varighed af opbevaring af personoplysninger. Når perioden er udløbet, slettes de relevante data rutinemæssigt. Hvis tilbageholdelsesperioder gælder, begrænses behandlingen ved at blokere dataene.

18. Bemærkning om udstedelse af personoplysninger af den registrerede 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere dig om, at levering af personoplysninger er lovligt under visse omstændigheder (f.eks. Betalingsoplysninger til betaling for fakturerbare tjenester) eller kan skyldes kontraktlige arrangementer. For at udnytte de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden fuldt ud, skal du indgå en relevant brugsaftale med os (generelle vilkår for brug) ved registrering.

For at denne aftale skal udføres, skal du give os visse personlige data (fx brugernavn, e-mail-adresse), som vi behandler som led i aftalens præstationer. Hvis du ikke meddeler (leverer) disse personoplysninger til os, ville det gøre det umuligt at indgå aftalen med dig, eller hvis kun nogle er leveret, kunne vores tjenester ikke leveres fuldt ud. 20. Henvisninger og links Når du åbner websider, der henvises til på vores hjemmeside, bliver du muligvis bedt om at indtaste detaljer som dit navn, adresse, e-mail-adresse, browseregenskaber osv. Denne databeskyttelsespolitik regulerer ikke indsamling, offentliggørelse eller håndtering af personoplysninger ved tredje partier. Tredjepartsleverandører kan have deres egne forskellige bestemmelser med hensyn til indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Når du besøger tredjepartswebsider, anbefaler vi derfor, at du finder ud af deres praksis til håndtering af personlige data, inden du indtaster personlige data.

19. Ændringer i databeskyttelsespolitikken

Vi udvikler hele tiden vores hjemmeside for at kunne give dig en bedre service. Vi vil altid holde denne databeskyttelsespolitik opdateret og tilpasse den, hvis og når det er nødvendigt.
Vi skal selvfølgelig informere dig om ændringer i denne databeskyttelsespolitik. Det kan vi for eksempel gøre ved at sende en email til den email-adresse, du har angivet. Skulle du være forpligtet til at give yderligere samtykke til vores håndtering af dine data, skal vi selvfølgelig få det fra dig, før sådanne ændringer træder i kraft.

20. Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelsesloven, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig.

Email: jc@christensengrafisk.dk